ขอบคุณ

จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ

ขอบคุณ

คนที่เราจะลืมไม่ได้คือ คุณ สุวรรณรัตน์ หชัยกุล เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลอำเภอ อาสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด ผู้ที่เริ่มต้นเขียนโครงการและประสานงาน ส่งหนังสือขออณุญาต ไปที่แพทย์สภาและกระทรวงสาธารณสุข เป็็นคนแรก คุณ สุวรรณรัตน์ หชัยกุล เป็นผู้มีน้ำใจอันงดงาม ทางเราขอชื่นชม และขอบคุณ จากใจจริง

จิตอาสา

จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ

จิตอาสา

งานจิตอาสาที่โรงพยาบาล อำเภอ อาสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด มีคนไข้ มารับบริการมากมาย เราเต็มใจทำงาน โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย งานของเราคือ การให้คนไข้ได้รับการการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ
จิตอาสา - ร.พ.อ.อาสามารถ